Tero Lindfors   Englantia ummikolle
Finnish language
Lausuminen ja kirjaimet
Englanninkielessä kirjainten lausumisessa erikseen ja sanojen osana sekä erilaisissa yhdistelmissä on enemmän vaihtelua ja poikkeuksia kuin suomessa. Lähestymistapa on tässä mahdollisimman käytännönläheinen ja ohjeet "ummikolle" sopivia. Kaikkia äänteitä ei sellaisenaan löydy suomesta, joten aakkosten lisäksi selitetään kirjainyhdistelmiä ja erityistapauksia.
Pronounciation and alphabet
There is very little, next to none, variation to the pronounciation of the characters in Finnish in different combinations. You will do quite well just stringing the sounds together, so once you've learned to pronounce the letters, you can pronounce words. There are two sounds for each letter, short in combinations (words) and long (single letters). Single vowel sounds are stretched, consonants are the short sound combined with a vowel sound.
In words, only the short vowel / consonant sound is used. Two or more of the same vowel in succession in a word are pronounced stretched, except when a compound word's first word ends with the vowel the second word starts with, in which case they are pronounced distictly separately and written hyphenated. Consonants in combinations aren't quite as distinct as they are alone, but flow together with the next letter sound - they're more of a starting point for the following sound. In successions of consonants, the first consonant sound is either cut short (sound / breath is not released) at the start (if the sound cannot be maintained, like K, P or T) or stretching (like N or S) into the second. The following consonant continues from the previous without a break, pronounced fully (in it's short consonant sound) and flowing into the following vowel. It's very natural once you get the feel of it. NG combination pronounced as in English, not as N and G stringed together. N in NK combination pronounced as NG in English.

Englannin ääntämiseen lienee sääntöjäkin (joihin löytyy runsaasti poikkeuksia), mutta niitä saa joku muu innokas lähettää jos tietää. Itse en koskaan oikein välittänyt kielioppisääntöjen ja nimitysten opettelemisesta - mikä ei kuitenkaan tarkoita, etten pyrkisi virheettömään ja hyvään kieleen. Pyrin tuntemaan kielen "luonnollisella" tavalla, en sääntöjen kautta.


äännä kuten lukisit ISOLLA kirjoitetun, tai ohjeen mukaan.   think of the sound made, only pronounce the part in CAPITALS.
yksittäisenä ja joissain yhdistelmissä: EI (esim. "make"= mEIk). joissain sanoissa Ä-äänne lyhyenä (esim. "cat"= kÄt). toisinaan myös A-äänne, kts. englanti oikealla. A
sound
sample
as in 'Ah' but stretched, AAh when alone. in conjuction to others (words), the sound's duration is cut short.
yksittäisenä BII. sanoissa B-äänne. Jos puhut pehmeästä ja kovasta peestä ja panaaneista, B äännetään näin: kuin p, mutta kurkun väristys aloitetaan jo ennen suun avaamista, eikä huulia jännitetä. kuin "m(suu ja huulet kiini)b(avaa suu, huulet rentoina)ee". B
sound
sample
as in 'BAy' but stretched, the 'y' sound omitted, BAAy when alone. in words, the sound is short Bay (just the B- sound, you got the picture).
yksittäisenä SII. sanoissa K- tai (lyhyt) S-äänne. C
sound
sample
as in 'SEance' but stretched (etc...), SEEance when alone. in words, the sound is short, pronounced as Key or Cyborg.
yksittäisenä DII. sanoissa D-äänne. Jos et kuule eroa "daavid"in ja "taavit"in välillä, d lausutaan näin: kuin sanoisit TEE, mutta kielenkärki alkuasennossa kaarreetuna hieman taaemmaksi kitalakea vasten. D
sound
sample
as in 'DAy' but stretched, DAAy when alone. in words, the sound is short, pronounced as Day.
yksittäisenä II. sanoissa II, I- tai E-äänne. voidaan jättää lausumatta ääneen sanojen lopussa. E
sound
sample
as in 'Echo' but stretched, EEcho when alone. in words, the sound is short.
yksittäisenä EF. sanoissa F-äänne. siis samoin kuin suomessa. jos ei murteesta johtuen korva kuule eikä kieli taivu ymmärtämään eroa suomen kirjainten F ja V välillä, F äännetään näin: kuin aloittaisit sanomaan EV, mutta älä värisytä alahuulta vaan puhalla, EFfff. sanoissa siis pelkkä eFff. F
sound
sample
two ways of pronouncing as a single character, ok to pronounce the same way as in english. in words, the sound is short, pronounced as Fay.
yksittäisenä DzJII (suriseva / dzjjurisjzheva J). sanoissa G-äänne. G
sound
sample
as in 'GAy' but stretched, GAAy when alone. in words, the sound is short, pronounced as Green. NG is pronounced as in english.
yksittäisenä EIDSH (siis suhu-s sh, ei s- ja h-äänet). sanoissa suomestakin tuttu h-äänne. H
sound
sample
as in 'HOme' but stretched, HOOome when alone. in words, the sound is short, pronounced as Hi.
yksittäisenä AI. sanoissa AI tai I-äänne. I
sound
sample
as in 'E', stretched, EE when alone. in words, the sound is short, pronounced as Itch (no accent!), monEY or MickEY.
yksittäisenä DzJEI (vähän "surinaa" J:hin). sanoissa DzJ. J
sound
sample
as in 'YEast' when alone. in words, the sound is short, pronounced as Yeast or Young.
yksittäisenä KEI. sanoissa tuttu K-äänne. K
sound
sample
as in 'maCK-(frst half of)Over', stretched, CK-OOoover when alone (this is what I've been trying to explain to an american friend, the english O consists of two "notes", finnish of only one, the fist one). in words, the sound is short, pronounced as Key, maCK, Cat or Kate. - without the exhalation and lips slightly more pursed, though - flowing immidiately to the next sound as the air is released.
yksittäisenä EL. sanoissa tuttu l-äänne. L
sound
sample
two ways of pronouncing as a single character, o.k. to pronounce the same way as in english. in words, the sound is short, pronounced as Lobby.
yksittäisenä EM. sanoissa tuttu M-äänne. M
sound
sample
two ways of pronouncing as a single character, o.k. to pronounce the same way as in english. in words, the sound is short, pronounced as Money.
yksittäisenä EN. sanoissa N-äänne, paitsi ng-yhdistelmissä äng-äänne kuten suomessakin. N
sound
sample
two ways of pronouncing as a single character, o.k. to pronounce the same way as in english. in words, the sound is short, pronounced as No.
yksittäisenä OU. sanoissa OU tai O-äänne. O
sound
sample
as in 'hOme' but stretched, hOOome when alone. in words, the sound is short, pronounced as tOy.
yksittäisenä PII. sanoissa P-äänne. P
sound
sample
as in 'PAy', stretched, PAAy when alone. in words, the sound is short, pronounced as Pay.
* there is no distinct p-sound when used in words, it is the way the following vowel changes when you start saying it with your lips tightly together, when the build-up of air escapes with not-quite or just a 'pop' of pressure. listen to the difference in the example words, first one "paikka", the other without the p. same as in english, really.
yksittäisenä KIYY. sanoissa k-äänne. Q
sound
sample
as in 'COO', stretched, when alone. (in words, the sound is short, pronounced as Coo). very rare, seen in loan-words taken from other languages, and pronounced accordingly.
yksittäisenä AAuR (r ei pärise, käännä kielenpäätä rullalle kitalaen takaosaa kohden). sanoissa tuo pärinätön R-osa. R
sound
sample
roll the r (make it sound like a drum roll). this seems to be difficult for some. with your mouth open enough to fit your tongue tip betwen your front teeth, press the tip of your tongue lightly against the palate a little way behind your upper front teeth, and cause it to vibrate (by exhaling and constricting your throat as if you were beginning to swallow) so that the contact between the tip and the palate is broken / weakened and then re-established, again and again. try, for example, to pronounce 'Z' stretching it reeeally long, and at the beginning (ZZZed) pull your tongue ever so slightly backward, press the tip upwards and stiffen your tongue slightly. working? in words, the sound is short, a couple of rolls. as a single character, combine the Echo (just the short -E- sound at the beginning) to two or three rolls (no need to count, just a short roll). this is one of two ways (other is As instead of Echo) of pronouncing it as a single character, same as the l, m etc. too many rolls, stretching it, will sound like two 'R's.
yksittäisenä ES. sanoissa S-äänne. S
sound
sample
two ways of pronouncing as a single character, o.k. to pronounce the same way as in english. in words, the sound is very short, pronounced as Sam, or even shorter in duration.
yksittäisenä TII. sanoissa T-äänne. T
sound
sample
as in 'TElly', stretched, TEElly when alone. in words, the sound is short, pronounced as Top.
* there is no distinct t-sound when used in words, it is the way the preceding or following vowel changes when you end / start saying it with the tip of your tongue pressed to the root of your upper front teeth. the tongue starts there, and moves to form whatever vowel follows. listen to the example word "totta".
yksittäisenä IYY. sanoissa A- tai U-äänne. U
sound
sample
as in 'UUh', stretched, when alone. in words, the sound is short, pronounced as Uuh.
yksittäisenä VII. sanoissa V-äänne. V
sound
sample
as in 'VEnt', stretched, VEEnt when alone. in words, the sound is (very, V, not VVV...) short, pronounced as coVer (same as in english, but harder/sharper).
yksittäisenä DABL (tai DouBL) IYY (double-u = kaksois-u). sanoissa U-ääni, esim. "wait"= UEIT. W
sound
sample
as a single character, kaksois (=double) V (not U). not used except in loan-words (pronounciation accordingly), or in old-style writing, when it's pronounced as and substitutes the regular v.
yksittäisenä EKS. sanoissa KS. X
sound
sample
two ways of pronouncing as a single character, ok to pronounce the same way as in english. in words, the sound is short, pronounced as eXcuse, same as in english. also not used in finnish words, except in slang to substitute KS.
yksittäisenä UAI. sanoissa I-äänne. Y
sound
sample
as a single character, pronounce as O, but with your tongue gently pressed forward, against your lower front teeth, purse your lips tighter, as if whistling or about to give a kiss (not neccessarily quite as much), and strech the sound. don't force your larynx to keep the O sound, let it change naturally. hear the difference? like in 'neW', slightly different tongue position, lips more pursed. in words, the sound is short.
yksittäisenä zzED (surina-ed, sss-äänne, mutta värisytä / surisuta kurkussa). sanoissa tuo surina-ääni. Z
sound
sample
as a single character, combine the sounds Tea Sea Emblem Tea (Ah (optional)). in words, the sound is short, pronounced the same as in english. used in loan-words only, we use S or TS in it's place, zebra for example is seepra and 'to zoom' is tsuumata (though direct loan 'zoomata' from english, with the finnish suffix, is used much).
ei ääkkösiä englannin kielessä Ä
sound
sample
as a single character, pronounce as Ah, but with your tongue gently pressed forward, against your lower front teeth, with your mouth slightly more open, and strech the sound. In words, the sound is short. like in cAt or hAt.
ei ääkkösiä englannin kielessä Ö
sound
sample
as a single character, pronounce as (the beginning of) O, but with your tongue gently pressed forward, against your lower front teeth, and strech the sound. In words, the sound is short.
ei ääkkösiä englannin kielessä Å
sound
sample
the swedish O, included because finland is a bilingual country, the second official language being swedish. not used in finnish. pronounced the same way as O.

Englantia ummikolle   Finnish language       Kotisivu   Homepage
Copyright Tero Lindfors - Email
(note spam protection / huomaa roskapostisuoja)